Anunţ Comuna Unirea

De

 –

8:02 10 aprilie 2020

46

Comuna Unirea, titular al proiectului ,,MODERNIZARE, ASFALTARE STRĂZI RURALE  ÎN COMUNA UNIREA – DOLJ,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadru procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,MODERNIZARE, ASFALTARE STRĂZI RURALE  ÎN COMUNA UNIREA – DOLJ,, propus a fi amplasat în județul Dolj, Comuna Unirea, DC892, DC1500, DC13221, DC1368, DC1564,DC2796, DC2023, DC2514, DC2114, DC2386,DC3285/1, DC32851, DC2600, DC3356, DC39086, DC3606, DC3653, DE3852, DE3787, DS708.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr.1, județul Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Leave a Comment